top of page
DE BOND

Koninklijke Bond der Oud-leerlingen en Vrienden van het Rijksonderwijs, kortweg “Bond Rijksscholen Veurne”.

DOELSTELLINGEN

Steun aan en vooruitgang van het Gemeenschapsonderwijs. Aankoop en verhuur van leerboeken en didactisch materiaal voor de leerlingen van de gemeenschapsscholen te Veurne. Propaganda voor de gemeenschapsscholen van Veurne. Plaatsen van leerlingen en steun aan behoeftigen die studeren aan de gemeenschapsscholen te Veurne of hoger onderwijs volgen.

José Clauw, voorzitter
LIDMAATSCHAP

Jaarlijkse (minimale) bijdrage: 15 euro. Dit dekt de kosten voor De Schakel. Met elke extra euro, steunt u de activiteiten van de Bond.
Rekeningnr.: BE82 0012 6506 1468 van Bond Rijksscholen, 8630 Veurne.

E-MAIL
BESTUUR

Voorzitter: José Clauw;

Ondervoorzitter: Gilbert Moerman;

Secretaris: Marie-Line Madou;

Penningmeester: Karine Pinson;

Bestuurders: Annick Benteyn, Joke Bloeyaert, Ronny De Craemer, Julien Demeulenaere, Diederik D’Hert, Patrick Dusart, Hedwig Franchois, Katelijne Vercruyce, Guy Winnock-de Grave en Ivan Winnock; 

Vast Lid: Tamara Winnock;
Commissaris: Cathy d'Adesky;
Ereleden: Ivan Winnock: erevoorzitter; Charles Pil (+): ere-ondervoorzitter; Hedwig Franchois: eresecretaris.

(Algemene Vergadering, 29/01/2023) 

De Schakel
DE SCHAKEL

De Schakel is het magazine van en voor de oud-leerlingen van het Atheneum Veurne. Verschijnt vier keer per jaar: in maart, juni, september en december. 

Gratis bij het lidmaatschap van de Bond Rijksscholen Veurne.
De Schakel is een uitgave van de Bond Rijksscholen Veurne.


Afgiftekantoor: 8630 Veurne. Erkenningsnummer P2AB588

Zetel: Smissestraat 3, 8630 Veurne 

REDACTIE
redactieBond2020.JPG
AANSPREEKPUNTEN
eddy&yves.JPG
ml&pieter.JPG
ml&pieter.JPG

Berichten voor rubriek "Rouw en Trouw" sturen naar bondatheneumveurne@gmail.com

Contact
CONTACT

Redactie: José Clauw, jose.clauw@outlook.be

Adreswijzigingen, lidmaatschap, rubriek Rouw en Trouw: bondatheneumveurne@gmail.com

VORMGEVING

Lay-out: Ndruk.be / Druk: Drukkerij Pattyn, Veurne / Concept: Rudi Soreyn

REDACTIE

José Clauw, Ronny De Craemer, Cathy D'Adesky

Hebt u nog vragen, of wil u een bijdrage leveren aan De Bond, neem dan contact met ons op via mail naar bondatheneumveurne@gmail.com of met behulp van onderstaand formulier.

Bericht ontvangen!

bottom of page