top of page
PRIVACYVERKLARING

Verklaring Privacy en databescherming
van BOND RIJKSSCHOLEN VEURNE VZW

Deze verklaring wordt via e-mail en via het ledenblad (de Schakel) aan de leden meegedeeld.

UW GEGEVENS

Men wordt lid van de BOND RIJKSSCHOLEN VEURNE VZW door het betalen van lidgeld.
Er bestaat een acces-lijst met adressen en e-mails van deze leden.
Een leerling die afstudeert aan het Atheneum Veurne wordt ook opgenomen in deze lijst.
De namen en adressen van de oud-leerlingen die geen lid (meer) zijn worden bijgehouden voor de 10-jaarlijkse oproep tot de reünie.

De bedoeling van deze lijsten is:
- het sturen van het ledenblad "De Schakel" naar alle huidige leden en leden van het vorig jaar,
- het sturen van het ledenblad "De Schakel" naar de lichting die uitgenodigd wordt op de reünie,
- het versturen van informatie over activiteiten van de oud-leerlingenbond via e-mail.

Leden en oud-leden hebben op elk moment recht op inzage van hun eigen gegevens.
Gegevens worden niet aan derden doorgegeven.
Wie dat wenst kan op eenvoudig verzoek zijn adres en e-mailadres laten verwijderen uit het bestand.

Bij het versturen van e-mails naar meerdere personen worden de mailadressen in BCC geplaatst zodat niemand de andere geadresseerden kan
zien.

Dataregister
Alle gegevens worden bijgehouden in een offline acces-bestand door Vandewiele Benny.
Andere bestuursleden van de bond kunnen ook het bestand raadplegen (read-only).

bottom of page