top of page

De familie Terlinck


​​De naam Terlinck is nauw verbonden met ons Atheneum en meer bepaald met onze ​​oud-leerlingenbond. De Terlincks waren overigens een gegoede en welbekende familie in onze streek.

De familie Terlinck baatte eertijds een brouwerij uit in Houtem bij Veurne. Die brouwerij bestond reeds vele jaren, want wij vonden gegevens die teruggaan tot de jaren 1780. Daar, tussen Houtem en Bulskamp, baatte Louis Terlinck (°1806) een hoeve met 2ha. en 42a. land. Louis Terlinck was echter eerst en vooral brouwer. Hij was getrouwd met de Française Isabelle Caloone, die afstamt van de bourgeoisie van het nabij Hondschoote. Haar vader was er “maire”, burgemeester.

​Hun zoon Henri Terlinck, trouwde in 1869 in Bulskamp met Eugenie Baelden. Beiden waren op dat ogenblik 19 jaar oud. Eugenie was de dochter van Alexander Baelden (1802-1860), die getrouwd was met zijn jongere nicht Henriette Baelden (°1814). Tussen Houtem en Bulskamp, niet ver van ’t Zwaantje, bezaten de Baeldens een hoeve van 14ha. en 67ca., met een pacht van 948 frank per jaar.

​​Zoals veel meisjes in de streek, liep Eugenie school in Hondschoote en sprak ze dus ook goed Frans. De Baeldens waren katholiek en de zonen Baelden gingen naar het college. Eén van hen, Camille Baelde (°1881), werd pastoor in Alveringem. De familie Terlinck daarentegen was liberaal en de jonge Eugenie nam het liberale gedachtegoed gretig over.

Dit jonge koppel richtte in Veurne, en meer bepaald in de Rozendalstraat 62, de brouwerij en mouterij St.-Georges op. Ze kochten een viertal bestaande cafés aan die hun bier aan de man zouden brengen. De kleine brouwerij had het echter lastig met de concurrentie van bestaande, grotere brouwerijen. Toen grootgrondbezitter Pieter Bortier [1] in 1892 een stuk van Adinkerke tot “badplaats De Panne” uitriep, met een echte zeedijk, zag Eugenie de kans schoon om daar, in De Panne, betere zaken te doen. Ze liet er een houten blokhut bouwen, “Le châlet des Islandais”. Die blokhut zou spoedig worden vervangen door een hotel.

​Bij de opening van het chalet op 1 juli 1893, kwam de Harmonie St.-Cecilia uit Veurne de plechtigheid opluisteren. Henri Terlinck was immers lid van het bestuur van St.-Cecilia, zoals Henri Pinte, directeur van de Veurnse rijksschool van 1901 tot 1910. De drie zonen van Henri Terlinck en Eugenie Baelden, gingen naar de rijksschool.

​​Het kusttoerisme kende een eerste bloei. In vijf jaar tijd, van 1903 tot 1908, werden in De Panne 68 villa's, 11 hotels en 15 winkels gebouwd. Aangezien bepaalde klanten met de trein naar Adinkerke reisden, liet Eugenie een driewielkar ombouwen zodat er een tiental reizigers mee konden. De kar kostte 200 frank. Met enige overdrijving werd de ondernemende Eugenie door de bourgeoisie “La mère de La Panne” genoemd. De Terlincks werden in de streek vooral bekend door hun hotel in De Panne en later ook in Koksijde.

Hun zoon Prosper Terlinck (°1870) trouwde met Jeanne Abrassart, in 1880 geboren in Hornu, een deelgemeente van stad Bossu in de streek van Mons. Samen met Louis Houtsaeger en Kamiel Brunein, richtte Prosper Teirlinck in 1900 de oud-leerlingenbond van onze school op, meer bepaald in het café “L'Espérance” op de Markt. Zoals zijn vader Henri, was ook Prosper gedurende vele jaren lid van het bestuur van de St.-Ceciliaharmonie. Toen in 1907 een autonome afdeling van het Willemsfonds werd gesticht, werd Prosper secretaris.

Een gelukkige gebeurtenis was het feit dat de Koninklijke familie naar De Panne kwam en regelmatig het hotel van de Terlincks bezocht. Gedurende de Eerste Wereldoorlog fungeerde hun hotel ook als ontmoetingsplaats voor geallieerde en Belgische officieren.

Dit alles gaf de familie Terlinck een grote bekendheid in onze streek.

Wilfried Pauwels, oud-leraar

[1] P.L.A. Bortier (Diksmuide 1805 - Brussel 1879) had in Parijs economie gestudeerd. Hij bleef ongehuwd. Van zijn oom P. Louis Bortier, “le magnifique”, erfde hij 650ha. duinen. Die grafelijke duinen waren door Napoleon geannexeerd en door zijn brigadegeneraal Jacques-Charles Dubois aan Bortier verkocht. Bij de dood van P.L.A. Bortier, gingen zijn bezittingen naar zijn schoonbroer en zijn zus Calmeyn-Bortier.


553 weergaven0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Alles weergeven
bottom of page