top of page

Guido Antonissen, Muzikale opvoeding


Als Veurnaar ben ik vanaf het 1ste leerjaar verbonden met het Atheneum Veurne: eerst als leerling (Latijn-Grieks, promotie ’71), later als muziekleraar. Aan het Conservatorium van Gent behaalde ik een 1ste prijs Algemene Muzikale Vorming en via de Centrale Examencommissie het pedagogisch diploma Secundur Onderwijs. Eerst werkte ik als trompettist in diverse orkesten en vanaf 1976 startte ik als muziekleraar aan het Atheneum Veurne. Ik werd er hartelijk onthaald. Natuurlijk was ik daar geen onbekende. Mijn leraars van vroeger werden nu plots mijn collega’s. Met veel respect leerden wij elkaar op een andere wijze kennen. Dan volgden de vele tijdelijke opdrachten in verschillende scholen verspreid over West- en Oost-Vlaanderen. Pas in 1983 werd ik vast benoemd in Poperinge en Ieper. In fazen kon ik halftijds muteren naar Veurne en De Panne. Hoewel mijn opdrachten gedurende mijn hele carrière verspreid waren over minstens vier scholen, probeerde ik overal zoveel als mogelijk aan de schoolactiviteiten deel te nemen.

Aan ons Atheneum kreeg ik de mogelijkheid een harmonie op te richten en te dirigeren: het “Harmonieorkest van de Rijksscholen Veurne”. Ik werd bijgestaan door de collega’s Dennis Casteleyn, Fernand Heughebaert, Ronny Delporte, Roland Duforet en Marc Pylyser. Doelstelling was om de leerlingen de kans te geven volwaardig te musiceren en tevens het GO! te promoten. Als gepensioneerde, ben ik nog meer met muziek bezig. Als bastubaspeler ben ik actief bij twee harmonies in de Westhoek. Intensief bewerk ik, op niveau en zo authentiek mogelijk, symfonische werken voor ‘concertband’.

We zien je nog regelmatig op school?

Ja, zoals veel “jong”gepensioneerden, staan mijn vrouw en ik regelmatig in voor de opvang van de kleinkinderen. Mijn kinderen werden in het Atheneum goed voorbereid op hun hogere studies. Yoeriska (promotie 1993) is ziekenhuisapotheker. Aisha (promotie 1998) is onderwijzeres en behaalde het diploma zedenleer; haar drie kinderen zitten in onze basisschool. Igor (promotie 2003) werd licentiaat geschiedenis en doceert Westerse Geschiedenis aan de “Universidad Peruana de Arte Orval” in Lima. Hij heeft een dochtertje.

Guido je bent altijd al in woord en daad een grote voorvechter van onze scholen geweest!

Inderdaad: ons Atheneum Veurne ligt in het centrum van een rustig stadje en straalt diezelfde rust uit. Leerlingen worden er correct opgevoed, zonder overdreven autoriteit. De nadruk wordt gelegd op stiptheid, beleefdheid en verdraagzaamheid. Toch zit er dynamisme in de leerlingen en het schoolteam. De leerlingen zijn zeer spontaan en gedreven. Een proficiat aan de opeenvolgende GWP-teams, een baanbrekend project van toen er nog geen sprake was van “vakoverschrijdende eindtermen”.

Tijdens mijn 36-jarige loopbaan als muziekleraar, heb ik lesgegeven in alle onderwijsvormen. Sommige leerlingen waren gemakkelijk, andere wat lastiger of zelfs storend. De scholen zijn er telkens in geslaagd om de jonge veulens klaar te stomen voor de rodeo. Nu hebben we nog steeds dezelfde soort jongeren, maar hun leefwereld is complexer geworden. Ze worden dagelijks overweldigd door allerlei media. Jonge leerkrachten hebben het op dat vlak moeilijker dan wij destijds. Voor de jeugd wordt het steeds moeilijker om de juiste weg in de maatschappij te vinden. Het team van ons Atheneum slaagt er in om die jongeren van nu op een pedagogisch verantwoorde manier voor te bereiden op een snel evoluerende wereld.

Tekst en foto: Dirck Defever


586 weergaven0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Alles weergeven
bottom of page