top of page

Herdenkingsplechtigheid oorlogsslachtoffers


Herdenkingsplechtigheid Atheneum Toespraak door Céline Mouton, Schepen van de Stad Veurne

Oorlog en vrede, we horen het zoveel in dezelfde zin, maar wat is dat nu? Als ik er de definitie op nalees kom ik bij het volgende … Oorlog is een gewapende strijd tussen volkeren of staten. De oorzaak is meestal van economische, religieuze of territoriale aard. Of een combinatie van de drie, overgoten met een sausje van jaloezie en geleid door één of meerdere despoten die alleen nog in hun eigen ster geloven en geen tegenstem meer verdragen. Vredewordt dan weer gedefiniëerd als een toestand van rust en harmonie, het gebrek aan twist of strijd. Maar vrede is vooral een kostbaar iets. Het is ook een uiterst broos evenwicht dat met één misplaatste uitspraak uit balans kan geraken. Vrede stoelt op verdraagzaamheid en gelukkig zijn velen bereid om tot het uiterste te gaan om deze vrede te bewaren. DESPOTEN

De twee wereldoorlogen van de 20ste eeuw mobiliseerden tienduizenden soldaten van op de hele aardbol. Een lokaal probleem werd een wereldprobleem dat ook de geopolitieke context herschreef: nieuwe machtsblokken werden gesmeed om het andere blok te vernietigen of te veroveren. De geschiedenis heeft ons geleerd dat deze strijd alleen maar verliezers heeft! Maar als we zien dat er in Oekraïne politieke verschuivingen worden aangemoedigd door militaire ondersteuning van Rusland, dat er in Syrië en Irak radicale Islamitische krachten letterlijk bevolkingsgroepen uitroeien… Wel dan kan ik met jullie alleen maar vaststellen dat die zelfverlichte despoten nog altijd hun geschiedenisles niet hebben geleerd!

Het doel van het Stadsbestuur Veurne bij de organisatie en ondersteuning van de verschillende herdenkingen is veelvoudig. Eerst en vooral moet hulde worden gebracht aan de burgers en soldaten die in die verschrikkelijke conflicten geleden hebben, die gewond zijn geraakt of om het leven zijn gekomen. Families, mannen, vrouwen en kinderen overal ter wereld werden door ellende en rouw getroffen. Hun nagedachtenis eren we. Meer specifiek brengen we straks hulde aan de oorlogsslachtoffers van onze school. Daarnaast moet deze nagedachtenis aan de komende generaties worden doorgegeven, dat is onze plicht. Deze herdenking moet ons doen stilstaan bij vragen als: hoe kon het zo ver komen? Wie waren deze beleidsmakers en deze volkeren? Hoe is een reeks sinistere gebeurtenissen op zo’n drama kunnen uitlopen?

LESSEN TREKKEN

Dat brengt ons ten slotte bij de lessen die we hieruit kunnen trekken. We kunnen het niet genoeg herhalen: vrede heeft een prijs, de mens moet erin investeren en offers brengen. Vrede is jammer genoeg geen verworven recht. Ze moet worden opgebouwd, onderhouden en voortdurend worden versterkt. De wereld van vandaag is in elk opzicht helemaal anders dan die van 1914. Door de evolutie op het vlak van technologie, wetenschap, onderwijs en tal van andere domeinen behoort het begin van de 20ste eeuw nu tot de wereld van gisteren. Nochtans zien we dingen die weerkeren. Eén ervan is de neiging van volkeren om te hervallen in onbegrip, misverstanden en maar al te vaak conflicten. Vandaag zien we tal van voorbeelden, op alle continenten, van conflicten en geweld die, bij ons allen, blindelings onze maatschappijen en waarden treffen.

Ik wens dan ook uit de grond van mijn hart alle leerlingen te bedanken die inspanningen geleverd hebben om deze herdenkingsdag te doen slagen. Hun inspanningen tonen aan dat er veel hoop is voor de toekomst, dat we voluit kiezen voor dialoog en niet het conflict.

Wapenstilstand is de enige stilstand die eeuwig mag blijven duren.

Céline Mouton, Schepen van de Stad Veurne


15 weergaven0 opmerkingen

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Coronapoëzie

Onze oud-leerling Roger Blomme maakte voor de site van De Schakel een selectie uit de vele gedichten die uit zijn pen vloeiden tijdens de coronacrisis. Deze selectie werd afgesloten op 5 juni. Roger:

bottom of page